6310 110

Pagasiinfo

Pagasiinfo

Lennupileti olemasolul on kliendil õigus täiendavat tasu maksmata kaasa võtta teatud kogus lennu ajaks registreeritavat pagasit ja lisaks ka käsipagasit. Lubatud pagasi kaal ja teatud juhtudel ka mõõdud on välja toodud iga konkreetse lennukompanii kodulehel. Pagas ei või sisaldada keelatud esemeid. Teatud pagasi kohta (spordivarustus, muusikariistad, lemmikloomad jm) võivad kehtida erinõuded ja neid ei pruugita arvestada lubatud pagasi piirmäära sisse.

Lennufirma vastutab tema hoole alla antud pagasi eest, kuid nende vastutuse ulatus on piiratud.

Go Travelil puudub igasugune võimalus mõjutada lennufirmade pagasiteeninduse tööd ning lahendada pretensioone, mis võivad tuleneda pagasi hilinemisest, rikkumisest või kadumisest. Võimalikud kaebused tuleb esitada vahetult lennufirmale, soovitatavalt enne lennujaamast lahkumist.

Mõne lennufirma puhul võivad pagasitasud (sh ka käsipagasi eest) väga oluliselt mõjutada reisi lõplikku maksumust, sellega tuleks arvestada juba enne piletiostu hindade võrdlemisel.

Soovitame jätta väärtuslikumad esemed (sularaha, ehted, elektroonika jm) kindlasti käsipagasisse. Samas tuleb silmas pidada, et teatud esemete vedu käsipagasis võib olla piiratud või hoopis keelatud (kosmeetika, vedelikud, tuleohtlikud ained, terariistad jms).

Palun täpsustage konkreetse piletiga kaasnevaid pagasinõudeid Go Traveli reisikonsultandiga.

Samal piletil olevate ümberistumistega lendude puhul on üldjuhul võimalik pagas registreerida kuni pileti lõppsihtkohani. Soovitame planeerida ümberistumisteks piisavalt aega, et vajadusel oleks võimalik pagas transiitlinnas välja võtta.

 

Keelatud esemed käsipagasis

Euroopa Komisjon võttis 4. oktoobril 2006. a vastu määruse (EÜ) nr 1546/2006, millega nähakse ette meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks.

Määrusega kehtestatakse lennundusjulgestuse läbivaatuse nõuded alljärgnevalt:

 • Reisijatel käsipagasis olevate vedelike kaasavõtmist piiratakse selliselt, et kõik käsipagasis olevad vedelikud peavad mahtuma ühte 1 liitri suurusesse läbipaistvasse suletavasse kilekotti (nn minigrip-kotid).
 • Ülalnimetatud kilekotti paigutatavate vedelike pakendite individuaalne maksimumsuurus on 100 ml.
 • Reisijad peavad näitama nimetatud kilekotti julgestusotstarbelise läbivaatuse teostamisel ning kilekott peab olema sel ajal suletud.
 • Vedelikud hõlmavad geele, pastasid, kosmeetilisi vedelikke, vedelaid/kuivi segusid ja survestatud mahutite sisu, nt hambapastat, juuksegeeli, jooke, suppe, siirupeid, parfüüme, habemeajamisvahtu, aerosoole ja muid samalaadse konsistentsiga kaubanimetusi. Ülaltoodust võib teha erandeid, kui vedelik:
  • on ette nähtud kasutamiseks reisi jooksul ja vajalik kas meditsiinilisel näidustusel või eridieedi jaoks, kaasa arvatud imikutoit. Nõudmise korral tõendab reisija erandi alla kuuluva vedeliku ehtsust;
  • on saadud pardakaartide kontrollpunkti taga lennujaama kinnisel alal asuvatest müügikohtadest, mille suhtes kohaldatakse lennujaama julgestuskäsiraamatus heaks kiidetud turvakorda, tingimusel, et nimetatud vedelik on pakendatud kotti, mille puhul on võimalik tuvastada koti avamine ja et see on ostetud sellest konkreetsest lennujaamast sellel päeval;
  • on saadud lennujaama julgestuspiirangualal asuvatest müügikohtadest, mille suhtes kohaldatakse lennujaama julgestuskäsiraamatus heaks kiidetud turvakorda;
  • on saadud muust ühenduse lennujaamast, tingimusel, et kõnealune vedelik on pakitud kotti, mille puhul on võimalik tuvastada koti avamine ja et see on ostetud sellest konkreetsest lennujaamast sellel päeval;
  • on saadud ühenduse lennuettevõtja õhusõiduki pardalt, tingimusel, et kõnealune vedelik on pakitud kotti, mille puhul on võimalik tuvastada koti avamine ja et see on ostetud sellest konkreetsest õhusõidukist sellel päeval.

 

Kadunud pagas

Pagasi kadumise puhul tuleb sihtkoha lennujaamas kohe pöörduda pagasiteenindusse ja esitada vastav avaldus. Avalduses esitatud andmete ja pagasi tunnuste põhjal alustavad pagasiteeninduse töötajad otsinguid.

Pagasi lennukist mahajäämise vältimiseks tuleks reisijail lennujaama tulla 1,5–2 tundi enne lennu väljumist, suurtesse transiitlennujaamadesse isegi varem. Reisija saab omalt poolt kaasa aidata kadunud pagasi kiiremale leidmisele, kui kirjutab enne reisi kohvrile oma nime, e-posti aadressi, kontakttelefoni koos suunakoodiga ja elukoha aadressi.

Ülemaailmse statistika järgi transporditakse aastas ligi 3 miljardit pagasiühikut. WorldTracer süsteemi kasutab enamus lennujaamadest ja lennufirmadest.